Projekt BIOCO2 Redukcja śladu węglowego w technologii CCS-CCU z wykorzystaniem bioadsorbentów realizowany od 1.10.2019-30.09.2021 w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Projekt dotyczy zawiązania akademickiego partnerstwa międzynarodowego w temacie redukcji śladu węglowego poprzez utylizację dwutlenku węgla, pochodzącego z energetyki i innych gałęzi przemysłu, jak również biomasy, w tym biomasy z odpadów komunalnych i wytworzenie użytecznych produktów z wykorzystaniem energii odnawialnej. Tematyka ta jest niezwykle istotna z uwagi na konieczność obniżenia antropogenicznej emisji gazów CO2.

CELEM PROJEKTU jest podjęcie długofalowej współpracy naukowej realizowanej w ramach międzynarodowego partnerstwa akademickiego tworzonego przez Politechnikę Częstochowską wraz z uczelniami i instytutami naukowymi z Hiszpanii, Włoch i Portugalii oraz budowanie potencjału Politechniki Częstochowskiej na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze ograniczania emisji dwutlenku węgla.

GRUPAMI DOCELOWYMI PROJEKTU są pracownicy i doktoranci Politechniki Częstochowskiej /KZTE oraz pracownicy Partnerów Projektu, którzy chcą promować wyniki swoich badań za granicą i współpracować w międzynarodowym zespole, celem promowania najlepszych rozwiązań w obszarze ograniczania emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw. Najliczniejszą grupę docelową będą stanowili czytelnicy ogólnodostępnych artykułów, opublikowanych w formie open access ramach projektu.

Projekt jest finansowany z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.